Frank Jan van Wingerden

Recensies Openhuis

 

Op Vrijdagmorgen 30 november 2012 was er weer een openhuis concert op het orgel van de Immanuelkerk. En opnieuw combineerde Frank zijn speelvaardigheid als organist met zijn haast encyclopedische kennis van de orgelliteratuur en de muziekgeschiedenis. Dus kregen we niet alleen muziek te horen uit de 17de eeuw (Henri Purcell), 18de eeuw (J.S. Bach en Tomasso Albinoni), 19de eeuw (Gaetiano Amadeo) en de 21ste eeuw (twee composties van Frank zelf!), maar was er bij elk van deze muziekstukken ook een toelichting. waardoor de muziek voor ons als luisteraars ging leven. Die unieke combinatie van uitleg en uitvoering maken voor mij de openhuis concerten van Frank tot iets bijzonders. Samen met vele anderen hoop ik dat er nog veel concerten zullen volgen!
Kees Vroegindeweij.OPENHUISCONCERT IN DE IMMANUELKERK

Op vrijdagmorgen 30 november 2012 is er weer een openhuisconcert door  Frank Jan van Wingerden
in de Immanuelkerk aan de Berlagestraat 96 te Rotterdam Alexanderpolder van 11.30 tot 12.00 uur.

Frank 
is de vaste organist van de Immanuelkerk.
Een vederlicht programma dit keer."Easy listening"
Het programma staat muziek van Amadeo, Albinoni, Bach, FJvW en Purcell.
De muziek wordt op een informele manier toegelicht.Op vrijdagmorgen 28 october
2011 
was de beroemde Rotterdamse organist Aad van der Hoeven de gastbespeler! 


Het was een heerlijke orgel-morgen met Aad van der Hoeven als gast bespeler en druk bezocht met 60  of meer toehoorders! Bevlogen deed hij zijn leuke verhaal en speelde zijn programma met mooie bewerkingen van Bach en luchtige muziek van Joh Chr Kellner. Hoogtepunt was voor mij wel het prachtige Choral Dorien van Jehan Alain een te vroeg overleden componist. Hij is gevallen in de 2de wereldoorlog. Dit jaar is het precies 100 geleden dat werd geboren. Aad nogmaals bedankt! vrgr fjvw

Op Vrijdagmorgen 26 maart 2010
van 11.30-12.00 uur door Frank van Wingerden. Deze morgen muziek van Buxtehude, Schubert "Ave Maria" en "Betoverde stad" van de componist "Eigenhand". Vooruitlopend op het concert hieronder gaat de muziek ook over de bijbelse steden Jericho en Jeruzalem ps 87.


Op Vrijdagmorgen 21 mei 2010 is er nog een speciaal concert in het kader Orgels & Vrede ook weer 11.30-12.00 uur
door Frank van Wingerden. Op het programma wil ik mijn `magnum opus` spelen over het Valerius lied "Merck toch hoe Sterck".
Hoe het een en ander zal gaan die morgen is mij nog niet helemaal duidelijk. Het is een project van de stichting R(otterdam) O(rgel) S(tad) kortweg de ROS.
Ik heb begrepen dat een kleine toespraak is voorafgaande aan `t concert. Helemaal zeker ben ik hier niet van.

Op het programma staan werken die te maken hebben met vrede, de bouw van een stad en met de 80 jarige oorlog. De polder was er tijdens de 2de wereldoorlog nog niet. Onze kerk stond er ook nog niet maar wel velen die het verwoesten van Rotterdam mee maakten zijn hier heen getrokken. Zo is er toch een verbinding met de gebeurtenissen op 14 mei 1940. Het motto Orgels & Vrede heeft natuurlijk ook een diepere en donkere laag want zeg je vrede dan blijkt daaruit dat er dus, akelig genoeg, ook oorlog bestaat. Dus het motto  Oorlog & Vrede vormt ook een thema.

Zelf ben ook ik van na de oorlog. Die enorme wereldbrand waar in mijn jeugd de mensen nog helemaal van ondersteboven waren. Er werd heel veel over gesproken.
`k Vond het heel moeilijk om er zinnige muziek bij te vinden maar hopelijk spreekt het u aan. Mogelijk tot dan vr gr FJvW

t Was wel een succes vandaag maar `k moest natuurlijk een toespraakje houden en gelijk daarna spelen dat bijt elkaar altijd beetje. d`r was best wel publiek voor ! er hadden zich al velen verondschuldigd om dat men in `t verre buitenland was dus `k had er een hard hoofd in........maar dat bleek gelukkig ongegrond!vrgrfjvw


Open Huis Concert 29 januari 2010


Deze maal door de gast organist Gerard van der Zijden 
Gerard is de vaste bespeler van het Witte orgel uit 1855 in de Pelgrimvaders- of Oude Kerk te Rotterdam-Delfshaven.
Hij studeerde Orgel bij Arie J. Keijzer en Geert Bierling. Bij Geert Bierling heeft hij zijn studie Orgel en Kamermuziek succesvol afgerond aan het Fontys Conservatorium te Tilburg.
Op het  programma stonden orgelwerken van Mozart, Hurford en Walther zie ook knop 14 uit het menu. We mochten ook nu weer een behoorlijke schare toehoorders verwelkomen !
Hij speelde de muziek van Mozart met flair en gebruikte bij de langzame inleiding de prachtige fluiten 8`+ 4` van het hoofdwerk. De muziek van Hurford was ook heel bijzonder de psalmen werden hier als sfeerstukken neergezet en waren dus niet gebaseerd op de psalm-melodieën zoals wij die kennen uit het liedboek. Hele verrassend en frisse muziek in een modern idioom. En tot slot het concerto door Joh. Gottfr. Walther. Dit stuk kwam bijzonder mooi uit de verf op ons orgel. Vrolijk en enthousiast; een genoegen om naar te luisteren. Een extra compliment voor mijn collega die kwam spelen terwijl hij midden in een verhuizing was geraakt ! fjvw

Openhuisconcert met Anneke Monsma op 30-10-2009


Op vrijdagochtend 30 oktober 2009 waren er tussen de vijftig en zestig mensen gekomen om te luisteren naar een orgelconcert van Frank van Wingerden. Een dergelijk aantal toehoorders geeft wel aan dat deze orgelconcerten zeer gewaardeerd worden. Eén van de redenen is wel het lage-drempel-gehalte van deze concerten: we zien de organist op slechts een paar meters afstand van ons spelen en alle stukken worden mondeling toegelicht.
Dit keer was het een bijzonder concert, namelijk niet alleen orgelspel, maar ook zang. Afwisselend was er alleen orgelspel of zang begeleid door het orgel. De zang werd verzorgd door sopraan Anneke Monsma, die dit werkelijk prachtig deed. Ze zong liederen van heel diverse componisten, zoals o.a. Bach, Frescobaldi, Britten en Mozart. Dit laatste, het Alleluja, was wel het hoogtepunt van de ochtend.
Ook nog een pluim voor Frank. Immers, een sopraan begeleiden op het orgel is wel even wat anders dan -zoals meer gebruikelijk- op de piano. Maar de begeleiding was prachtig in balans met de zangstem.
Een concert dat voor herhaling vatbaar is. Wij zien er naar uit!
Wim Rozema.

Geslaagd openhuis concert  op 25 september 2009 in de Immanuelkerk 11.30-12.00 uur door Frank Jan van Wingerden

Het eerste open huis concert van het nieuwe seizoen was een succes. Het concert was goed bezocht; er waren zelfs programma’s te weinig.

Frank speelde vijf stukken uit verschillende muzikale periodes en in verschillende muzikale stijlen. Het eerste stuk, Preludium en Fuga in ut minore, was van de vrij onbekende componist Josef Norbert Seegr uit de laatbarok. Frank vertelde, dat de orgels in het gebied waar Seegr werkte (Praag en omgeving) beschikten over een uitgebreid klavierwerk, maar over een minder goed pedaalwerk. Het stuk was daarom voornamelijk voor de handen geschreven. In de uitgave die Frank gebruikte, was een deel van de handpartijen echter omgezet voor de voeten. Maar hierdoor moest Frank wel acrobatische toeren met zijn benen uithalen om het stuk goed ten gehore te brengen. Hij waarschuwde ons daarom van te voren. Die waarschuwing was echter niet nodig, want het klonk fantastisch.

Het tweede stuk dat Frank speelde, was het Adagio van Gustav Merkel, uit de Duitse Romantiek. Ook hier is een puik voetenwerk vereist, omdat het een pedaaletude is met daarin veel octaafsprongen. Wie goed luisterde, kon zelfs een aantal thema’s uit andere bekende werken ontdekken.

Het derde stuk, de Festival March van Philip Moore, was compleet anders van klank en stijl. Deze Engelse componist leeft nog en een korte research op internet leerde mij, dat hij, naast zijn baan als organist, componist, dirigent en leraar een gezin heeft met drie volwassen kinderen en houdt van lezen, koken, vliegeren, het verzamelen van oude vulpennen en Imari porselein en het maken van houtvuurtjes. Het stuk klonk als een vrolijke en moderne mars met veel parallelle kwinten. Leuk was, dat er telkens een stukje op het onderste klavier klonk, dat vervolgens werd herhaald in het bovenste klavier. Frank had ervoor gekozen de echo’s met het tongwerk te vertolken, wat een mooi effect had.

Het vierde stuk had Frank zelf gecomponeerd. Geïnspireerd door de muziek van Eric Satie (1866-1925) heeft hij twee basisakkoorden als uitgangspunt genomen, waardoorheen de melodie van liedboeklied 490 klonk. Wat mij betreft een geslaagd experiment.

Het laatste werk dat Frank speelde was het Preludium en fuga in C van J.S. Bach. Hiermee keerden we weer terug bij de barok. Bach schreef dit werk in zijn jonge jaren en dat is te merken. Hij was zijn wilde haren nog niet kwijt. Snelle loopjes, verrassende harmonische wendingen, etcetera. Het stuk begint met een indrukwekkende pedaalsolo, waardoor het stuk ook wel het ‘brandweer preludium’ genoemd wordt. Gelukkig hoefden wij de brandslang niet uit te rollen, maar Frank kreeg wel dubbel applaus.

Anneke Bliek-Monsma


Wouter Blacquière in `t Openhuisconcert.

Op 27 februari gaf Wouter Blacquière een orgelconcert om 11.30 uur in de Immanuelkerk, Berlagestr 96 Rotterdam-Alexanderpldr. Op het programma stond o.a. het beroemde en éénmalig mooie orgelstuk Prelude, Fuge et Variation van Cesar Franck. Na  een  mondelinge toelichting begon hij zijn concert met de prachtige Prelude en Fuga in C van J S Bach hierna het met veel verve en  subtiliteit het boven genoemde stuk van Cesar Franck.
Een werk dat met de oude dispositie (voor de wijzigingen door orgelbouwer van der Veer) eigenlijk niet te verwezelijken was op dit instrument.
Het programma werd besloten met een spectaculaire Preludè et fuge van Saint-Saëns.
Wouter is organist in de Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg RC.
De belangstelling voor dit concert was overweldigend zo midden op de dag met meer dan 50 belangstellenden da`s toch uniek! dank dat u er was en / of tot een volgende maal. vr gr frank

Openhuis concert 28 november 2008


Vrijdag 28-11-08 mocht ik weer een openhuisconcert geven.  Er was veel  belangstelling voor ook ditmaal. We waren met een aardig clubje mensen. Ondanks handblessure, want gevallen,  toch heel fijn zitten spelen.
`t Was een heftig programma  met drie spectaculaire stukken en twee heel ingetogen muziekstukken. Dank dat u er was. Het volgendeopenhuis concert is op 30 januari 2009.  Volgend jaar dus al/pas weer!
Het concert duurt ook dan slechts 30 minuten ....dus ook voor een (nog!) niet overtuigde orgelfan een best overkomelijke tijdsspanne ...... toch? vr gr fjvw


Verslag van het
Openhuisconcert 23 februari

Op het gerestaureerde orgel van de Immanuelkerk werd door organist F.J. van Wingerden een prachtig concert gegeven. Op het programma stonden werken van de beroemde componist Dietrich Buxtehude( 1637-1707), namelijk het “ Praeludium + Fuga D-dur” en het “Toccata + Fuga F-dur”. Bovendien kregen we het prachtige Cantilena van Josef Rheinberger te horen uit de 11e sonate. Het was een luisterrijk orgelspel waarmee de organist geen moeite had maar hij vergeleek sommige delen ervan wel met een krentenbrood. Wij waren weer met een groot aantal liefhebbers (zo’n 35 personen) en zien verlangend uit naar zijn volgende (en helaas voorlopig laatste) concert op vrijdag 30 maart om 11.30 in de Immanuelkerk. Een bezoeker
Kees Mansvelt.

 

 
Verslag van het Openhuisconcert 26 januari

Als bezoeker van dit concert heb ik een half uurtje genoten van Frank zijn orgelspel; jammer dat het zo gauw voorbij was! Voor de +40 bezoekers had Frank een programma samengesteld rond de 300 jaar geleden overleden componist Buxtehude.Tussen de nummers door vertelde hij ons iets over de werken en wees op bijzondere passages. Het laatste nummer sloot met een fors fragment dat door de bezoekers met een fors en dankbaar applaus werd beloond. Al met al een goed concert en zie alweer uit naar het volgende concert op 23 februari a.s.

Corry den Hartog.