Frank Jan van Wingerden

Programma's 2010-11-12


ARCHIEF:
Op vrijdagmorgen
26 october 2012
was er weer een Openhuisconcert door dit maal door   Eric Koevoets, orgel
i
n Immanuelkerk, aan de Berlagestraat 96 Alexanderpolder te Rotterdam,  van 11.30 tot 12.00 uur.

programma:

Andrea Gabrieli 1532/33-1585 Pass`e mezzo antico

François Couperin 1668-1733  Qui tollis peccata mundi, suscipe  Uit Messe Solemnelle à l`usage des Paroisses)

Joseph Haydn (1732-1809) Variaties over `La Roxolane`

Johann Sebastian Bach (1685-1750) In dulci jubilo BWV 608

Johann Sebastian Bach Fantasia et Fuga in c BWV 537

Eric Koevoets werd in 1967 te Rotterdam geboren en studeerde aan het Rotterdams Conservatorium orgel (Uitvoerend en Docerend Musicus) bij Jet Dubbeldam, piano (Docerend Musicus) bij Frans van Hoek en koordirectie bij Barend Schuurman. In 1991 studeerde hij voor orgel en piano af en in 2002 behaalde hij het diploma koordirectie. Ook volgde hij improvisatielessen bij Arie J. Keijzer.  Hij componeerde diverse werken, waaronder koormuziek, verschillende composities voor sopraan en orgel en orgelwerken.

Hij is sinds 2007 dirigent-organist van de Sint Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen.
Hier bespeelt hij het zeer mooie Maarschalkerweerdorgel uit 1900.
vrgrfjvw

OPENHUISCONCERT IN DE IMMANUELKERK
(`GRATIS!`) VROLIJKE ORGELMUZIEK TEGEN DE RECESSIE !
en tegen de najaarsBlues.............
Concert FJvW 28 september 2012 Immanuelkerk:
1.Toccata   nr 1                                                       Georg Muffat (1653-1704)
2.`Liebster Jesu wir sind hier`                                  Johann Peter Kellner (1736-1803)

3.Magnificat:                                                           Jean François Dandrieu (1684-1740)

                Plein Jeu - Duo - Trio - Basse de Trompette - Flùtes - Dialogue 
4.Serenade                                              Franz Schubert (1797-1828)
5.Sortie                                                   Louis James Alfred Lefébure Wély (1817-1869)


ARCHIEF:
afgelopen! Midzomerconcert op Zondagmiddag 24 juni om 15.00 uur 2012

door het Rotterdams Dameskoor en het Nieuwerkerks Vrouwenkoor in de
Caeciliakerk aan de Zocherstraat 90 in de Alexanderpolder te Rotterdam.
Mede werking van de sopranen HERMA SWAGER, ERICA DUISER en
MARGREET SCHOUTEN piano en mezzo sopraan.
O.l.v. Frank van Wingerden piano en orgel.
Muziek van o.a. Mozart, Brahms, Scarlatti en Franck.
Werken die betrekking hebben op de Opstanding en
het Voorjaar. Een heel afwisselend programma !
De muziek wordt hier en daar toegelicht. De sfeer is een
beetje informeel maar er wordt serieus gemusiceerd.
Toegang is gratis. Collecte bij uitgang.
U (was)bent van harte uitgenodigd! vrgrfjvw.


Openhuisconcert Wouter Blacquière 27 apr 2012
Immanuelkerk 11.30-12.00 uur

1) Te lucis ante terminum                          Marcel Dupré
                                                                  1886 - 1971
2) Concerto in a moll                                 Johann S. Bach
    Allegro,( Adagio, Allegro)                      1685 - 1750
3) Andantino                                              César Franck
                                                                  1822 - 1890
4) Impromptu                                             Louis Vierne
    Berceuse                                                1870 - 1937
    Sortie


1 Deze fuga is het laatste deel uit een groter werk van Buxtehude.  Deze fuga is een van de meest dramatische composities van deze grote meester.
Het thema is echt heel bijzonder. Hij slaagt er in om niet alleen de sprongen in het thema telkens op te rekken maar doet dat ook nog eens met het ritme!
Ik zal het u demonsteren. Een stuk dat veel weg heeft van een oude langzame dans de Sarabande.

2 Vertaling: "Boete en berouw, verbrijzelen het zondig hart,
dat de druppels van mijn tranen voor U,
Een milde balsem mogen zijn, getrouwe Jezus".

3 Deze Arabesk is gebaseerd op het `Victimae paschali laudes` is één van de sequentia`s die op rooms-katholieke  kerkelijke hoogdagen na de Koorzang en het Alleluja gezongen wordt. Het Victimae paschali wordt gezongen op het Hoogfeest van Pasen.eerste fragment:"Victimae paschali laudes immolent Christiani." vertaling: Laten de christenen het Paaslam huldezangen wijden.
In dit stukje worden eigenlijk aleen de eerste regels van het lied gebruikt. In het  gedeelte komen deze nootjes heel snel achter elkaar. In het tweede  langzamer met een uitkomende stem.  Een kort koraalachtig gedeelte sluit dit gedeelte af en hier gaat de melodie nog langzamer! Het `leven` gaat er een beetje uit....Dan komt het begin `levendige deel` terug als slot.

4 Over de componist Hans Lang kan ik `kort` zijn: ik kan niets over hem vinden! (`t is Vast geen Chinees!) Naar de stijl van dit prachtige laat romantische duitse lied te oordelen is het een Duitser.  De begeleiding is heel lastig en gaat hier en daar wel tot 6 stemmigheid. De tekst van Ludwig Schuster is een dichterlijke vergelijking van de komst van de lente met de opstanding van Jesus. Heel vrij vertaald:
"De dag is  droef en grauw sneeuw en ijs bedekt de beekbedding, alles wat troosten kan is weg.
Ik ben zeer bedroefd want onze Heer is door het graf omsloten,
daarom huil ik duizend tranen. Kyriëleis. (en dan volgt de omslag)
Nu is de dag klaar en licht, De bedding bloeit,  alle tranen zijn gedroogd,
ik ben vol van vreugde: onze Heer ontsteeg zijn graf!  Halleluja"


5  Een aantal bewerkingen over het lied 172 "Een mens te zijn op aarde" De eerste bewerking is een zetting met de melodie `verstopt` in de alt`. De tweede een koraal waarbij de tekst van het eerste couplet gezongen wordt. Derde een parafrase die heel vrij met de melodie omgaat. De laatste  is  een Scherzo. Totaal het andere uiterste vergeleken met de stukjes hiervoor. Op het eerste gehoor een luchtig stuk maar met donkere ondertoon hier en daar zure/stoere harmonie. In deze hectische tijd een druk muziekstuk waar af en toe de melodie van het lied doorheen breekt als rustpunt ! Zoet en zuur tegelijk.

6 Uit Ovidius: Orpheus, zoon van de god Apollo was een dichter, beroemd om zijn lierspel. Met de muziek van zijn lier betoverde hij mens en dier.  Orpheus trouwde met de mooie bosnimf Eurydice. Zij werd echter op hun huwelijksdag gebeten door een giftige slang waar ze op trapt. Ze stierf aan de beet. Orpheus was hierover zo diep bedroefd dat hij in de onderwereld afdaalde om de schimmen en de heerser van de onderwereld zijn droevenis te tonen. Met zijn muziek kreeg hij Pluto zover dat Eurydice hem terug naar de aarde mocht volgen. Voorwaarde was dat hij niet naar haar zou kijken tot ze uit de dodenwereld zouden zijn. Op het laatste ogenblik keek Orpheus toch om en Eurydice verdween nu voor altijd in het schimmenrijk.

7 Het laatste stuk is een vrolijke toccata over het oude paaslied uit Johannes de Heer:
"Daar juicht eer toon
daar klinkt een stem, die galmt door gans` Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan".
Ik heb het stuk een beetje geschreven in de stijl van de franse componist Dubois met hier en daar een doorsteekje naar latere tijden.


Openhuisconcert 27 januari 2012 door fjvw

Ik heb met veel plezier gespeeld voor een aandachtig en fijn publiek.

Preludium en Fuga g-moll         Johann Schneider 1702- 1788

"De Nieuwe dag"                         uit cent mille chansons arr fjvw

Dialogue sur le Grands Jeux      François Couperin 1668 - 1733

"Pie Jesu"                                      Gabriël Fauré 1845 - 1924 arr fjvw

Perpetuo                                       Frank van Wingerden

Psalm 8 Koraal en Toccata         Frank van Wingerden

Programma Openhuisconcert 25 november 2011 door

Frank van Wingerden, orgel in de Immanuelkerk om 11.30 uur

Alle muziek is deze keer van de componist ”Eigenhand”

1) Bells en Song      over het thema van de BiG Ben                 

2) Scherzo - Andante - Scherzo   quasi pentatonisch

3) Koraal en Passacaglia  over “Kom tot ons scheur de Heem’len” ldbk 128
4) Arabesk  over “Veni redemptor gentium” ldbk 122 
5) Koraalsontate over “Het daghet in het Oosten” ldbk 124

6) Bewerking van “Three Great Kings” op een melodie van Georges Bizet


Programma Openhuisconcert 28 october 2011 door

Aad van der Hoeven, orgel in de Immanuelkerk om 11.30 uur

1) I cieli Immensi                                                Ben. Marcello (1668 – 1739)

2) Koraal:”Ich ruf’ zu Dir, Herr Jesu Christ”          Joh. Seb. Bach (1685 - 1750)

3) Praeludium C - Dur                                         Joh. Chr. Kellner(1736 – 1803)

4) Koraal:”Schmücke dich, o liebe Seele”                         Gust.A. Merckel (1827 –1885)

5) Choral Dorien                                                 Jehan Alain (1911 - 1941)

 6)Marche Triomphale                                          Alex. Guilmant (1837- 1911)


Programma Openhuisconcert 25 maart 2011 door Wouter Blacquière, orgel in de Immanuelkerk om 11.30 uur

1) Praeludium c - moll             Johann S. Bach (1685 - 1750).       

2) Drie koraalvoorspelen:             

- O Hoofd.         Frank J. van Wingerden                     

- O Welt, ich musz dich lassen.  Johannes Brahms (1833 - 1897).       

- Allein Gott in der Höh` sei Ehr.     Max Reger (1873 - 1916).              

3) Cantabile                            César Franck (1822 - 1890).            

4) Toccata                             Eugène Gigout (1844 - 1925). 


Jet Dubbeldam studeerde aan het Rotterdams Conservatorium orgel bij Piet van den Kerkhoff en piano bij Anton van de Rosiëre. In 1958 behaalde zij de Prix d’Excellence. Zij was organiste in diverse kerken, vanaf 1988 in de Bergsingelkerk. Tot 1992 was zij hoofdvakdocente orgel aan het Rotterdams Conservatorium.

Als stadsorganiste bespeelde zij het orgel in de Burgerzaal van het stadhuis van 1968 tot 1996. Vanaf 1952 was zij al waarnemend stadsorganist voor Piet van den Kerkhoff. Zij geeft concerten in binnen- en buitenland.

                                   
-OPENHUISCONCERT VRIJDAG 28 januari 2011-

door Jet Dubbeldam, orgel 11.30-12.00 uur

in de Immanuelkerk

TOCCATA                                   JOHANN KUHNAU
Kuhnau was de voorganger van Joh.Seb. Bach aan de Thomaskirche
in Leipzig. Een toccata is een stuk voor toetsinstrument (toccare = aanslaan)
i.t.t. een cantate die gezongen wordt (cantare = zingen) In die tijd bestond een
toccata uit meerdere contrasterende delen.
ADAGIO UIT EEN FLUITCONCERT Joh.Seb.Bach BENEDETTO MARCELLO
Marcello was componist,  dichter en jurist in Italië.
VARIATIES "VOTRE BONTÉ GRAND DIEU" CLAUDE BALBASTRE 1727-1799
Cl.Balbastre was organist van de Notre Dame in Parijs. Hij was een virtuoze speler en
improvisator. In de Kerstnacht speelde hij vrolijke, haast frivole variaties op Kerstliederen,
waar veel mensen naar kwamen luisteren. Tot 2 keer moest de aartsbisschop van Parijs
aan Balbastre een verbod opleggen, omdat de grote toeloop tot wanordelijkheden leidde.
Daarna speelde hij zijn noëls in de salons van de Parijse adel.
ANDANTE                                        JOSEPHH.FIOCCO      1703-1741
Fiocco werkte als componist in Antwerpen en Brussel.
PRAELUDIUM ET FUGA C  BWV 545             JOHANN SEB.BACH 1685-1750


-OPENHUISCONCERT VRIJDAG 26 november ’10

door Frank van Wingerden, orgel 11.30-12.00 uur

in de Immanuelkerk

 

Herbstlied bew. v orgel fjvw                                                  Peter I. Tjaikowski 1840-1893

Andante dolorso e molto cantabile                                      


Präludium und Fuge G-dur                                                   Johan schneider      1702-1788


Canon

Nalv lied 124 ldbk “Het daget in het oosten”                            FJvW

Canon – Koraal - Canon.


Fragment uit de Invocation                                          Jac. Nic. Lemmens 1823-1881

Cantabile = zangerig


Canon per Augumentationem                                                 FJvW

Canon in de verlenging – Mineur - Koraal


Wassail Hockey stick Jig and Noel                                FJvW

Toccata – combinatie Wassailsong en Noel Nouvelet -  Toccata


OPENHUIS CONCERT VRIJDAG 29 october ’10

Margreet Schouten, alt en

Frank van Wingerden, orgel 11.30 - 12.00 uur

in de Immanuelkerk

-zang en orgel-

Lied “Ein feste Burg ist unser Gott”                       zetting FJvW

Hervormingsdag is een herdenkingsdag op 31 october in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 october 1517  zich heeft verzet tegen de RK kerk Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot een breuk.  Traditioneel is het hier gezongen lied met deze herdenkingsdag innig verbonden. Luther heeft zich laten inspireren  door psalm 46 waar ook sprake is van een burcht.

 Orgelkoraal“Ein feste Burg ist user Gott”Johann Gottfried Walther 1684-1748

 

Deze Walther was een neef van de grote Sebastiaan via Bach’s moeders zijde. Ofschoon hij tijdens z’n leven een zekere faam had op gebouwd werd hij toch vaak gepasseerd voor belangrijke functies

-zang en orgel-

uit de  “Fairy Queen”   Mistery                                  Henry Purcell 1659-1695

 The Fairy-Queen is een dramatische of semi-opera. Een genre waarin muziek wordt afgewisseld met gesproken tekst. Het libretto is een anonieme bewerking van William Shakespeares huwelijkskomedie A Midsummer Night’s Dream.

 

-orgel-

uit de 11de sonate  “Cantilena”                   Josef Rheinberger 1839-1901

Dit stuk is te begrijpen als een romantisch “antwoord” op het bekende Air van Joh. Seb. Bach

-zang en orgel-

“Vater unser”                                  Josef Rheinberger 1839-1901

 

Voor orgel en zangstem.  De text is een bewerking van het “Onze Vader” door Friedrich Dornbusch. Het bekende gebed komt er helemaal in voor maar er zijn ook toevoegingen gedaan.

-orgel-

Adagio     muziek voor wijnglazen”    Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791

Is geschreven voor een glasharmonica. Ik schreef spottend "wijnglazen" omdat het bestaat uit glazen schalen die achter elkaar op een as waren gemonteerd. De as liep door de bodems van alle schalen en kon met de voet in draaiende beweging worden gezet. Met vingers kon men dan op de draaiende randen van de schalen drukken die aan de onderkant in een bakje met water hingen. En zo kreeg men het typische geluid dat ook ontstaat wanneer je met je vinger over de rand van een wijnglas gaat. Een heel mooi, bescheiden, edel, strak en ijl geluid. De schalen hadden verschillende diameters en gaven net als de toetsen van het klavier verschillende tonen. Ze waren net als de toetsen wit en zwart gekleurd. Een instrument dat eertijds een poosje  erg in zwang was. Net als bij het orgel bleven de tonen ook liggen dus past het ons instrument heel goed. Met een heel speciale registratie waarvoor de organist "flink naar links moet op schuiven!"

-zang en orgel-

“Che farò senza Euridice ? ”                   Chr.Willibald Gluck 1714-1787

In deze beroemde opera van Gluck, treurt Orfeo om de dood van zijn vrouw Euridice. Zeus is zo getroffen door zijn verdriet dat hij hem toestaat om haar uit de Hades terug te halen. Wanneer hij met zijn zang en spel Pluto kan vermurwen om haar terug te laten gaan mag hij haar echter niet aankijken voordat ze de Styx zijn overgestoken. Orfeo lijkt te slagen in zijn taak totdat Euridice, die zijn vreemde gedrag niet begrijpt, zegt dat ze op deze manier liever dood is dan zo door hem behandeld te worden. Orfeo keert zich om en ze is verloren. Maar Amor, getroffen door Orfeo’s weeklacht wekt Euridice nogmaals tot leven en zo is er toch nog een happy end dat kenmerkend is voor het achttiende- eeuwse theater. Glucks vocale manier van schrijven bezit een simpele schoonheid die een hoogtepunt bereikt in Orfeo’s beroemde aria ‘Che faro senza Euridice?’

-orgel-

Nachspiel fürs volle Werk                      Michael Gotthard Fischer 1770-1829

 Deze componist was een belangrijke vertegenwoordiger van de klassieke orgelmuziek en stond in de traditie van J.S. Bach. Toch is ook in zijn muziek de komende romantiek al hoorbaar. Mendelssohn rammelt al aan de poort!


OPENHUIS CONCERT VRIJDAG 24 september ’10door Frank van Wingerden, orgel 11.30 - 12.00 uur in de Immanuelkerk
Sonate nr 4 opus 98
                         Joseph Gabriël Rheinberger   1837-1901 Moderato – Intermezzo – Chromatische Fuga                                               

Orgel&Vrede op 21mei in de immanuelkerk om 11.30 uur

Passacaglia                         Dietrich Buxtehude 1637-1707

Zetting en Orgelkoraal over gez 285 "Geef vrede, Heer, geef vrede" FjvW

Fuga in C                             Dietrich Buxtehude 1637-1707

Zetting en Orgelkoraal over gez 490 "Hier is een stad gebouwd"      FjvW

Choral "Merck toch hoe Sterck"                                                       FjvW


OPENHUIS CONCERT VRIJDAG 26 maart ’10

door Frank van Wingerden, orgel 11.30-21.00 uur in de Immanuelkerk

Prelude a-moll                                             Dietrich Buxtehude 1637-1707 

Fuga I  in  4/4 maat
Fuga II  in 6/4 maat
Finale


Scherzo over "De betoverde stad" met Psalm 128                   FJ vW

"Ave Maria"                                                Franz Schubert 1797-1828

Melodia over Lied 172 "Een mens te zijn op aarde"                 FJ v W


Koraal en Toccata over Psalm 87                                         FJ v W


Open Huis Concert door Gerard van der Zijden op 29 januari 2010


1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Adagio und Allegro in f für eine Orgelwalze KV 594

 

2. Peter Hurford (geb. 1930)

Suite “Laudate Dominum”

-     Processional – Psalm 93: 1-3

-     Rondo da Chiesa – Psalm 100:1

-     Meditation – Psalm 42:1

-     Scherzo- Psalm 149:2-3

-     French Carol – Psalm 128: 1-4

-     Exurgat Deus – Psalm 68: 1-3

 

3. Johann Gottfried Walther (1864-1748)

Concerto del Signor Meck:  Allegro-Adagio-Allegro