Frank Jan van Wingerden

19 Feminae Cantantes

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET OPGEHEVEN FEMINAE CANTANTES

Feminae Cantantes
dit koor werd opgericht in mijn geboortejaar 1957. Deze wat oudere groep enthousiaste dames repeteert iedere dinsdag van kwart over tien tot kwart voor twaalf in de Waalsekerk aan de Schiedamse Vest nabij het Oogziekenhuis. Gemakkelijk te bereiken met de metro, station Leuvehaven. De meeste van hen kunnen behoorlijk noten lezen en hadden vaak al koor ervaring voor ze bij ons kwamen zingen. Ieder jaar geven ze een kerstuitvoering en doen mee aan de annuele korendag van het NVVH. Ook zingen ze in een bejaardenhuis in het voorjaar. Ons repertiore is meest klassiek. Fauré, Schubert, Franck, Mendelssohn, Bach en Brahms zijn hun favorieten.

Kerst 2007 vierde het heur 50 jarige bestaan met het traditionele kerstconcert in de Waalsekerk. We mochten toen burgemeester Opstelten en zijn vrouw onder het publiek treffen. Dat was een hele opsteker!

Kerstconcert met samenzang door het Feminae Cantantes
12 dec 2009 in de Waalsekerk
aan de Schiedamsevest nabij Oogziekenhuis
metro station Leuvehaven
om 14.00 uur
mmv Cora Peeters,sopraan.

Het bovengenoemde concert is helaas de laatste kerstuitvoering geweest van het Feminae Cantantes. In goede harmonie is besloten ons koor op te heffen. Een van de redenen is dat de dames een gemiddelde leeftijd hebben bereikt van 82 jaar ! Zingen houd je vitaal dat blijkt !

Een andere reden is dat, na de restauratie van de mooie Waalsekerk (helemaal Art Deco), de zaalhuur drastisch verhoogd is. Voor zo`n kleine club is het niet meer
financieel op te brengen. Dat was gewoon het laatste zetje.

We zongen in de regel altijd bij twee gelegenheden per jaar. In het voorjaar op
de annuele korendag van het NVVH (zie onder) en in de Waalsekerk te Rotterdam ons Kerstconcert. Daar was altijd behoorlijk belangstelling voor. de kerk was dikwijls voor 2/3 of 3/4 gevuld met deels vaste fans.

Het heeft mij altijd verbaast dat ik het zo lang heb mogen en kunnen doen. 15 jaar !  Met kerst 2007 hebben we het 50 jarig jubileum kunnen vieren. Catharina van der Ban, sinds jaar en dag onze voorzitster, kon dat gelukkig nog meemaken. Ook wil ik hier nog de naam van Matti de Wit noemen. Zij heeft het koor ruweg het eerste 2/3 van haar bestaan geleid. Zelf heb ik haar niet goed gekend maar er werd altijd met veel respect over haar gesproken.

Het koor is in 1957 begonnen als onderdeel van het NVVH de Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen. Toen er veel van de afdelingen van deze vereniging werden opgeheven, in de loop der jaren,  is deze koor afdeling min of meer zelfstandig verder gegaan onder de nieuw gekozen Latijnse naam "Feminae Cantantes". Zingende vrouwen.

We hebben de 12de december 2009 op leuke, plezierige, waardige en hoogstaande wijze een slotconcert kunnen geven.

Ik heb de dames altijd met veel genoegen geleid en begeleid. Ze hielden en houden van goede muziek en ze zetten zich daar dan ook geheel voor in. `k Vind het jammer dat het nu afgelopen is ook voor hen. Ook de sociale contacten en de gezelligheid was een kenmerk van dit koor. Goede muziek met niveau stonden hoog in `t vaandel maar ook de betrokkenheid van de leden op elkaar en een gezonde dosis humor stonden altijd garant voor een fijne ochtend repeteren.

Mooi was ook dat Cora Peeters haar medewerking kon verlenen bij de laatste uitvoering. Zij heeft zo dikwijls onze concerten opgeluisterd met haar mooie stem. Ook dat stemt tot dankbaarheid.

Terugziende was het voor mij een mooie en leerzame tijd.  Alle koorleden wil ik hier hartelijk danken voor hun tomeloze inzet. Op het gevaar af dat ik iemand vergeet wil ik speciaal Willy van der Velde, Betty Bakkes en Loes Knol, die na het overlijden van Catrien en het vertrek van haar zoon Johann naar Zeeland, alle taken op zich namen om het koor tot hier te ondersteunen.
`t Is een hele lange perode van bestaan, meer dan 50 jaar, maar de  leeftijd van de dames werd te hoog om het nog verantwoord voort te zetten. Ik heb het altijd met plezier gedaan en we moeten ons troosten met de gedachte dat het koor zo heel lang heeft mogen bestaan! 

FJvW